Kategori ,

5 Maddede Sosyalizm vs. Komünizm

Odak noktalarında toplumsal eşitlik bulunan sosyalizm ile komünizm, çoğunlukla birbirleriyle karıştırılabilen ideolojiler. Bu yazıda, bu iki düşünce sistemini birbirinde ayıran noktaları 5 temel maddede sizler için açtık.

1- İdeoloji

Sosyalizm ideolojisi ekonomi temelli eşit bir yaşam tasarımından oluşurken komünizm ideolojisine ekonomi ile politikanın iç içe olduğu hem eşit yaşam hem de eşit yönetim sistemi hakimdir. Sosyalist ideolojiye göre bireylerin kazancı, bireysel üretkenliklerine göre tazmin edilmelidir. Böylece bireyler daha fazlasını kazanmak için daha çok çalışacaklardır. Komünist ideolojide ise barınma, beslenme, giyinme ve benzeri temel ihtiyaçlara eşit miktarda erişim sağlanmalıdır. Temel ihtiyaçların karşılanması, kazanca yani paraya olan gereksinimi – veya bağımlılığı – ortadan kaldıracaktır.

2- Siyasal Sistem

Sosyalizmde halkın kendi kendini yönetmesi olarak tanımlanan demokrasi hakimiyetinde devlet temelli ve çok partili bir yönetim şekli uygulanır. Tüm ekonomik ve siyasal süreçlere halk tarafından seçilen partiye mensup insanlar veya konsey üyeleri karar verir. Komünizmde ise devlet kurumu yoktur; halk tek bir parti tarafından yönetilir ve sadece bu parti otorite olarak kabul edilir.

3- Ekonomik Sistem

Sosyalizmde toplumsal tabakalaşmayı derinleştirmeyecek biçimde ve devlet kontrolünde küçük çaplı özel girişimlere izin verilir. Bu yönüyle üretim araçlarının özelleştirilmesine dayalı bir diğer ekonomik sistem olan kapitalizm, belli bir oranda sosyalizmde yaşayabilir. Komünizmde ise sosyal, siyasal ve ekonomik eşitliği ortadan kaldıracak bir tehdit olarak algılandığından dolayı özel girişime ve dolayısıyla kapitalizme hiçbir koşulda izin verilmez.  

4- Sosyal Yapı

Sosyalizmde toplumsal hareketlilik yüksektir. Devlet, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bireylere statülerini ve gelirlerini yükseltme fırsatı da sunar. Bu bakımdan sosyalist toplumlar çok katmanlı ve sınıflı bir yapıya sahiplerdir. Komünizmde herkes eşit olduğu için sınıf kavramı önemsizdir ve bu nedenle sınıf yoktur. Toplum bireyleri otoriter parti ile birlikte hem üretim araçlarının hem de ürün ve hizmetlerin ortak sahibidir.

5- Mülkiyet Kavramı

Sosyalizmde iki tip mülkiyet vardır. Biri bireylerin kendilerine ait olan eşyaların ifadesi olarak şahsi mülk, diğeri ise toplumun ortak kullanımı için oluşturulan endüstriyel mülktür. Devlet, endüstriyel mülk adı altında toplanan tüm üretim araçlarına tek başına sahiptir; toplum üretime katılamaz. Komünizmde ise özel mülkiyet söz konusu değildir. Üretim araçlarının ortak kullanımı sonucu ortaya çıkan tüm mülkler, kamu mülkiyeti adıyla serbest bir şekilde kolektif kullanıma açıktır.

Yazar: MaddeMadde

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir